Privaatsusreeglid

Vastutav andmete töötleja:

Ricimer OÜ
Reg. nr. 10803094
www.imbijaks.com
E-post: kiri@imbijaks.com
Tel. +372 520 8596

Kommentaar

Töötleme isikuandmeid vastavalt põhimõtetele, mis on välja toodud selles privaatsuspoliitikas. Austame Teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega.

Olge palun teadlik, et võime oma privaatsuspoliitikat uuendada ning tehtud muudatused jõustuvad koheselt. Kehtiva privaatsuspoliitika versiooni leiate alati lehelt https://www.imbijaks.com/

Küpsised

Kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või seadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele. Kasutame küpsiseid eelkõige veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ja veebiliikluse analüüsimiseks.

Teil on võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma arvutisse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie arvutisse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid.

Kogutud informatsioon

Töötleme ja säilitame informatsiooni, mida jagate meiega vabatahtlikult meie veebilehe kaudu. Kontaktivormide kaudu kogutud isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber jm) töötleme eesmärgiga osutada Teile teenust või vastata teie esitatud päringule. Eeltoodud isikuandmete töötlemise toimingu puhul on õiguslikuks aluseks teenuse osutamiseks vajaliku lepingu sõlmimiseks oluliste andmete kogumine või vastutava töötleja õigustatud huvi. Õigustatud huviks on siinkohal vastutava töötleja huvi vastata andmesubjekti päringutele.

Peale seda, kui oleme teie päringule vastanud ja/või tellimuse täitnud, võime alles hoida teie isikuandmeid, et hõlbustada teiega edaspidist suhtlemist, kuid mitte kauem kui 6 kuud peale teenuse lõppemist. Antud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on tagada kiire kommunikatsioon oma klientidega.

Kogutud andmeid ei jagata kolmandate isikutega.

Turvalisus

Palun olge teadlik, et vaatamata meie parimatele kavatsustele ja antud privaatsuspoliitikas loetletud põhimõtetele, ei saa me garanteerida, et andmete edastamine kodulehe kaudu ja krüpteerimismeetodid tagavad täieliku turvalisuse.​

Teil on järgnevad õigused:

  • õigus taodelda juurdepääsu teie isikuandmetele;
  • õigus nõuda teie isikuandmete parandamist;
  • õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist;
  • õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist;
  • õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele;
  • õigus nõuda teie isikuandmete ülekandmist;

Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusoleku tagasivõtmisele.

Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks või kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, võtke meiega ühendust e-posti aadressil kiri@imbijaks.com teel. Teil on ka õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (AKI).