Nõustamise tingimused

Kõige olulisem info

Kõikide uute klientidega sõlmin teenuse osutamise lepingu, kus on kõige olulisemate punktidena ära märgitud:

  • kui klient ei saa nõustamisele tulla, peab ta sellest ette teavitama vähemalt 2 tööpäeva;

  • kui klient jätab kohale tulemata ja pole sellest ette teavitanud, siis on minul kui nõustajal õigus esitada nõustamata jäänud tundide eest arve kliendile, kuna ärajäänud tundi ei rahasta ei Töötukassa ega ka perearstikeskus. Kas ma seda õigust kasutan või mitte, sõltub asjaoludest.

Miks on kahepoolse lepingu sõlmimine oluline?

Varasemate aastate jooksul kogutud andmete põhjal jääb klient nõustamisele tulemata igal neljandal tunnil. Nendest ca 80% ei ole tulemata jätmisest nõustajat ette teavitanud. See aga tekitab mitmeid probleeme.

Nõustaja on broneerinud aja nõustamiseks, mistõttu nõustamisele mittekulunud tund on raisatud mitmes mõttes:

  • hädalisi on palju, kuid kedagi ei ole võimalik kutsuda tühjaks jäänud ajale;

  • nõustajal on broneeritud see tund nõustamiseks, mistõttu peab nõustaja selle tunni mööda saatma kas lihtsalt logeledes ja oodates järgmist klienti või püüda leida selleks ajaks mingi tegevuse, mida saab pooleli jätta ja mis ei nõua suurt keskendumist;

  • nõustajal jääb saamata õigustatud ootusena teenistus, sest ära jäänud nõustamistunni eest ei tasu ei Töötukassa ega perearstikeskus;

  • kui klient ei ole kohale tulnud, siis soovib ta ju uut aega, kuid selle võrra jääb nii vanadele kui ka uutele klientidele pakutavaid aegu vähemaks ja järjekorrad venivad pikemaks kui nad võiksid olla.

Palun, austage nii nõustajat, kes on Teie jaoks oma aja broneerinud kui ka teisi kliente, kes vajavad samuti abi oma probleemidega toimetulekuks ja kellele ehk oleks olnud varasemaks saadud aeg ülioluline.