Nõustamine

Võtan vastu kliente individuaalsele psühholoogilisele nõustamisele ja sõltuvusnõustamisele
Tartus, aadressil Kalevi 103a.

Lisaks kontaktnõustamisele viin läbi ka kaugnõustamisi Teamsi, Skype’i, Messengeri või WhatsAppi vahendusel. 

Nõustamistunni pikkus on 30 minutit 
ja selle maksumus on 70 €

Osutan nõustamisteenust nii Ricimer OÜ kui Cicirel MTÜ alt.

Ricimer OÜ tegeleb lisaks psühholoogilisele ja sõltuvusnõustamisele genotüpiseerimisteenuse osutamisega Karolinska Instituudi teaduslaboritele ja Cicirel MTÜ kaudu osutan lisaks karjäärinõustamist, viin läbi terviseedenduslikke projekte, teabepäevi ja koolitusi.

 

Ricimer OÜ on alates 1. juulist 2021.a ja Cicirel MTÜ alates 9. septembrist 2022.a Eesti Töötukassa psühholoogilise nõustamise ja sõltuvusnõustamise koostööpartner.

Täpsem info on leitav Eesti Töötukassa kodulehelt:
Nõustamisteenused
Nõustamisteenuste osutajad

 

Vaadake üle ka nõustamise tingimused.